Očitavanje...

Featured Buying from a Blogger’s Closet

Vinarija Mrđanin se već četiri generacija bavi vinogradarstvom i vinarstvom na obroncima Fruške Gore, u Sremskim Karlovcima na potesu Cerat. Po porodičnom predanju prvi čokoti su zasađeni polovinom 19. veka. Iako postoji vekovna porodična trdicija uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, sadašnja generacija nije zasnovala proizvodnju na temeljima predaka.

 Naime oni su 1988. godine podigli vinograde za svoju dušu na 220-250 metara nadmorske visine sa fantastičnim pogledom na pola Bačke. Sa ekspanzijom sadnje, proizvodnjom vina, ali i kupovinom zemlje krenuli smo 2005. godine. Porodinča tradacija je tako nakon par godina podignuta na nivo savremenog vinogradarstva i vinarstva. Danas vinarija Mrđanin poseduje 8 hektara vinograda i proizvede oko 50.000 litara vina sa težnjom da se vinogradi prošire i povećaju kapaciteti vinarije.

U cilju proizvodnje prepoznatljivih, tipičnih vina, karakterističnih za naše podneblje i našu vinariju, prerađujemo samo grožđe iz sopstvenih vinograda. Posle selektivne berbe, brza prerada grožđa počinje sa hlađenjem obranog roda, pažljivom odvajanjem peteljki, i blagim presovanjem grožđa, a sledi kotrolisana fermentacija u prohromskim sudovima sa hlađenjem. Posle određenog vremenskog perioda, odabrana vina se neguju i odležavaju u barik buradima.