Očitavanje...

VINSKA TERMINOLOGIJA ZA POČETNIKE

Mnogi uživaoci u vinima nisu u potpunosti upoznati sa vinskom terminologijom i klasifikacijom. Sigurno su se mnogi od vas pitali kakvo je to stono, polusuvo vino i slično. Da vam razjasnimo svaku nedoumicu a i da obogatimo vaše znanje o ovom dragocenom napitku evo objašnjenja pojmova koji će od vas napraviti znalca.

Prema kvalitetu razlikujemo sledeće vrste vina :

  • stona vina,
  • stona vina sa oznakom kontrolisanog porekla,
  • kvalitetna vina sa oznakom kontrolisanog porekla,
  • vrhunska vina sa oznakom kontrolisanog porekla,
  • predikatna vina,
  • arhivska vina,
  • specijalna vina,
  • penušava vina.

Prema sadržaju šećera vina delimo na suva,polusuva,poluslatka i slatka vina,a prema boji na bela,roze i crvena.

Stono vino je proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze. Stono vino ne može nositi oznaku sorte.

Stono vino sa oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potiču iz jedne vinogradarske regije.
Kvalitetno vino sa oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koja potiču iz jedne vinogradarske podregije sa izraženim kvalitetnim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uslove i sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku nosi, koje je odnegovao u toj podregiji.

Vrhunsko vino sa oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potiču iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja sa izrazito kvalitetnim, specifičnim,organoleptičkim i hemisjkim svojstvima značajnom za ekološke uslove položaja i sorte,odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti odnegovano i punjeno u boce u vinogradarskom vinogorju koji obuhvata određeni položaj.
Ako vino nosi oznaku sorte, mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi.
Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uslovima dozrevanja,načina berbe  i prerade daju poseban kvalitet,a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje.

Predikatna vina :

–      Kasna berba – vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima 94° *Oechsla.

–      Izborna berba – vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čiji mošt sadrži najmanje 105° Oechsla.

–      Izborna berba bobica – vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plesni napalih bobica čiji mošt sadrži najmanje      127° Oechsla.

–      Izborna berba prosušenih bobica – vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji mošt sadrži najmanje 154° Oechsla.

–      Ledeno vino – vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperature od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju,a čiji mošt sadrži najmanje  127° Oechsla.

–      Arhivsko vino je vino koje se u podrumskim uslovima čuva duže od njegovog optimalnog zrenja, a najmanje pet godina od dana prerade grožđa u vino, od čega najmanje tri godine u boci.

Specijalna vina su vina dobijena posebnim načinom prerade grožđa, mošta ili vina bez dodataka ili sa dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentrisanog mošta i mirišljavih ili drugih dopuštenih sastojaka biljnog porekla.

Specijalna vina su:  desertno, likersko i aromatično vino

Penušava vina su vina su vina koja uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljen – dioksida, zbog kog se pri otvaranju boce razvija obilna pena. U penušava vina se ubrajaju prirodno penušava i gazirano penušava vina.
*Oechsla je skala za utvrđivanje zrelosti grožđa i količine šećera u moštu.

 

Za Karlovačka Vina

Marija Zimonjić

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE